Realizácia a administrácia informačných systémov a sietí
Pokladničné systémy

Identifikačné údaje:
Du Net, s.r.o.
Kračanská 40
929 01 Dunajská Streda
IČO: 34144820
DIČ: 2020368911
IČ DPH: SK2020368911
Registrácia: OR OS Trnava, oddiel Sro, vlož. 2178/T

Poštová adresa:
Du Net, s.r.o.
P.O.BOX 136
929 01 Dunajská Streda 1

Adresa zasielania tovaru (kuriérom):
Du Net, s.r.o.
Trhovisko 10
929 01 Dunajská Streda, Slovakia